Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja o LV Sesji Rady Gminy Rzgów.

W piątek, 23 lutego 2024 r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Rzgów.

Transmisja na żywo (tylko w dniu wydarzenia)

Porządek obrad będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
 2. w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2024-2035;
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 4. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzgów;
 5.  w sprawie zmiany uchwały nr 318/23 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn.  „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”;
 6. w sprawie  planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2024 rok;
 7.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rzgów na rok 2024;
 8.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                                     /-/ Roman Jakubowicz 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry