Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  05 kwietnia 2017r. – na wniosek Wójta - odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

3. Zamknięcie obrad.

Wójt, we wniosku o zwołanie sesji wyjaśnił, że podjęcie powyższych uchwał jest konieczne w związku z otrzymaną decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, złożonego przez Miasto Konin.

W ramach tego projektu na  terenie Gminy Rzgów zostanie wybudowanych blisko 6 km dróg dla rowerzystów i pieszych.

Są to następujące 3 ciągi:

- Modła - Babia  o długości 2,85 km, planowana realizacja w 2017 r.

- Rzgów – Świątniki o długości ok. 1,25 km, planowana realizacja w 2018 r.

- Sławsk (w kierunku Zespołu Szkół) o długości  ok. 1,8 km, planowana realizacja w 2018 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania, trwa procedura związana z podpisywaniem umowy.

Dofinansowanie wynosi 2 898 740 zł. Koszt całkowity inwestycji będzie znany po przetargu, który zostanie ogłoszony  wkrótce.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy Rada Gminy jednomyślnie przyjęła obie uchwały.

 

                                                                                                      (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  marca 2023

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry