Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się XLI – ostatnia w mijającej kadencji - Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,
  c) w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2017/2018.
 8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 9.  Podsumowanie mijającej kadencji i wręczenie podziękowań.
 10.   Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do  rozpatrzenia i uchwalania projektów uchwał, które omówiła Skarbnik Gminy.

Wszystkie uchwały  zostały przyjęte  jednomyślnie.

Następnie, z udziałem dyrektorów szkół i inspektora d/s oświaty, omówiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2017/2018.

Wójt i Przewodniczący Rady podsumowali mijającą kadencję dziękując radnym, kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim, którzy w tej kadencji współpracowali i działali na rzecz rozwoju Gminy Rzgów. Następnie wręczyli okolicznościowe podziękowania radnym, Wójtowi i kierownictwu Urzędu Gminy Rzgów.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                          (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry