Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Dostępny Samorząd Gminy Rzgów

Zakończyły się prace związane z wykonaniem przedsięwzięcia grantowego pn.: ,,Dostępny Samorząd Gminy Rzgów” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Rzgów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach zwiększenia dostępności architektonicznej poddano modernizacji parter budynku, poszerzono drzwi do każdego z pomieszczeń biurowych, zamontowano podłogę antypoślizgową, wykonano pola uwagi przed schodami oraz linie naprowadzające. Zamontowano infokiosk, który ułatwia osobom niepełnosprawnym min. poruszanie się po Urzędzie.

Ponadto w ramach projektu pn.: ,,DOSTĘPNOŚĆ PLUS” w urzędach JST województwa wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Urząd Gminy został doposażony w drobne usprawnienia, takie jak:

- kontrastowe taśmy na schody dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia;

- tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne,

- tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych – możliwość wejścia psa asystującego;

- tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety dla osób niepełnosprawnych;

- system wezwania asysty;

- urządzenie do obsługi osób słabosłyszących (tzw. pętla indukcyjna);

- aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem;

- ramki do podpisu;

- koc ewakuacyjny.

Koszt wszystkich usprawnień to kwota 112 000,00 zł.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  04
  grudnia 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry