Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Dofinansowanie dla Gminy Rzgów

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Rzgów znalazła się na  liście na 6 miejscu z dofinansowaniem 2 589 073,00 zł do projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Rzgów”.

Zadanie to obejmuje przebudowę pompowni wody w Zastrużu, budowę kanalizacji w Dąbrowicy (Lisiniec), przebudowę kanalizacji oraz budowę  podziemnego zbiornika retencyjnego w m. Rzgów.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry