Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

BOŻATKI

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Bożatki oraz integralna jej część Nowe Grabienice.

Sołtys

Monika Kowalczewska zam. Bożatki 39A, 62-586 Rzgów, tel. 603 058 214
e-mail: soltysbozatki@onet.pl

Rada Sołecka

Tomasz Ostrowski, Michał Krysiak,  Aneta Budzińska, Agnieszka Tamborska

Wieś Bożatki wymieniona jest w dokumentach z roku 1145. Wzmiankę o tym znajdujemy w akcie fundacyjnym dla klasztoru w Lądzie. Okoliczne tereny należały wówczas do wspomnianego klasztoru.

Bożatki stanowią jedno z 21 sołectw Gminy Rzgów położonej w południowo- wschodniej części województwa Wielkopolskiego. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.

Nazwa wsi pochodzi od byłego folwarku który uległ późniejszemu spaleniu. Część Bożatek - ta pod lasem nazywana jest w gwarze wiejskiej Rudunki. Kiedy na teren wsi przybywali ludzie i osiedlali się, aby pozyskać teren pod budowę domu najpierw musieli „wyrudować” drzewa z korzeniami i stąd ta nazwa która w mentalności starszych ludzi jeszcze obowiązuje.

Około 1907 r. wraz z częścią Grabienic Nowych wieś liczyła 431 mieszkańców w tym 6 Niemców i 65 domów. Wieś  posiadała wówczas 1047 morgów i 55 prętów ziemi średnio dobrej i słabej.

Obszar wsi przecina droga powiatowa 2900P  Pyzdry -Rychwał  i droga gminna Bożatki – Witnica w bezpośrednim sąsiedztwie której powstało największe skupisko zabudowań mieszkaniowych oraz gęsta siec dróg wewnętrznych. Istniejący układ osiedleńczy koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jednak wieś posiada bardzo rozproszona zabudowę, co jest przyczyna trudnych warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi oraz wysokich kosztów związanych z budową i utrzymaniem właściwej infrastruktury technicznej. Niesie to również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Centrum wsi wytworzyło się właśnie wzdłuż drogi gminnej Bożatki - Witnica, w obrębie której znajduje się  Wiejski Dom Kultury, mini boisko sportowe. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. Bożatki w większości posiadają nową zabudowę, obok której zachowały się jeszcze stare drewniane domy z lat międzywojennych.  

Bogactwo fauny i flory w tej okolicy zachęca do spacerów i spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Na terenie wsi Bożatki znajduje się Wiejski Dom Kultury wybudowany czynem społecznym mieszkańców wsi w latach 1984-1992. W budynku tym organizowane są okolicznościowe spotkania i zebrania mieszkańców sołectwa.

W obiekcie tym mieści się również mini siłownia dla młodzieży. Jest to jedyne miejsce spotkań i integracji społeczeństwa wiejskiego.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry