Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

BARŁOGI

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Barłogi oraz integralna jej część Barłogi Kolonia.

Sołtys

Paweł Mili zam. Barłogi 33, 62-586 Rzgów, tel. 63 248 78 21

Rada Sołecka

Roman Matuszak, Anna Sadłowska, Mariola Smorawska

Barłogi stanowią jedno z 21 sołectw Gminy Rzgów położonej w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Przez teren wsi przebiega droga powiatowa nr P3237 prowadząca od miejscowości Babia przez miejscowość Dąbrowica do Rzgowa. W odległości 10 km znajduje się wjazd na autostradę A2 łączącą Poznań, Konin i Łódź.

Sołectwo Barłogi jest jednym z mniejszych w gminie.  Znajduje się w dolinie rzeki Warty, która objęta została ochroną poprzez utworzenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obok malowniczych krajobrazów największym atutem sołectwa są jej mieszkańcy aktywnie uczestniczący w życiu wsi poprzez działalność w organizacjach społecznych oraz udział w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych.

Barłogi są położone w północno - wschodniej części Gminy Rzgów na powierzchni 482 ha. Z tego 138 ha stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 138 ha i użytki zielone 256 ha. W większości są to gleby IV i V klasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

W centrum sołectwa znajdują się dwa zbiorniki wodne przedzielone utwardzoną drogą powiatową, użytkowane głównie przez wędkarzy. W ich sąsiedztwie powstał plac zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe do piłki nożnej i siatkówki. Teren ten służy również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Cały obszar sołectwa położony jest na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo fauny i flory w tej okolicy zachęca do spacerów i spędzania czasu wolnego na łonie natury. Niepowtarzalność warunków hydrologicznych i glebowych, a zwłaszcza niski stopień ingerencji człowieka w krajobraz doliny w granicach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego powodują, że świat roślin i zwierząt tego terenu jest sam w sobie wartością godną ochrony.

Na terenie tym odnotowane jest wyjątkowe nagromadzenie gatunków lęgowych - stwierdzono tu gniazdowanie ponad 153 gatunków ptaków, co stanowi aż 67% krajowego bogactwa gatunkowego. Część z tych gatunków ma tu swoje najważniejsze w Polsce lęgowiska - skupia się tutaj w krańcowych przypadkach do 30% ich polskiej populacji Równocześnie teren doliny Warty zakwalifikowany został do najcenniejszych ornitologicznie obszarów Europy, a w roku 1995 międzynarodowa organizacja Bird Life International nadała mu rangę ogólnoświatową " Global Important Bird Areas".

Z miejscowością Barłogi, a dokładniej z jej nazwą związana jest stara, przenoszona z pokolenia na pokolenie legenda. Według niej w odległych czasach średniowiecznych rycerzy, czarownic i potężnych władców ziemia wielkopolska targana była ciągłymi wojnami przede wszystkim z Krzyżakami. Prawdopodobnie po jednej ze stoczonych bitew z rycerzami zakonu wzdłuż doliny Warty w kierunku Poznania wędrował jeden z ówczesnych książąt (niestety legenda nie podaje jego imienia) wraz ze swoimi rycerzami. W czasie podróży książe natknął się na małą osadę rolniczą, która nie miała jeszcze nazwy, a był to okres letni, czas żniw, toteż na drogach leżała gubiona częstokroć słoma zwożona przez chłopów z pobliskich pól. Książe zmęczony długą podróżą zatrzymał się w napotkanej osadzie na pewien czas by odpocząć i napoić konie. Podczas posiłku w rozmowie z mieszkańcami porównał miejscowość do barłogu, z drugiej zaś strony był bardzo pozytywnie zaskoczony ich gościnnością.

Barłóg można rozumieć w trojaki sposób: po pierwsze jako nieporządne posłanie, najczęściej ze słomy lub grochowin, po drugie jako legowisko psa lub dzikiego zwierza, zwłaszcza niedźwiedzia lub dzika, barłóg to również naturalna podściółka w lesie, mierzwa z liści, słomy, traw, mchu itp.

I tak od czasu niespodziewanej wizyty Księcia i wypowiedzianych przez niego słów nasza miejscowość zawdzięcza swoją nazwę Barłogi.

Na terenie miejscowości znajduje się jeden obiekt o znaczeniu historycznym. Jest to grodzisko stożkowe zwane Górą Mszalną. Nazwa grodziska pochodzi od nabożeństw, jakie odprawiali tu Arianie po wygnaniu ich ze zboru w Myśliborzu, położonym po drugiej stronie rzeki Warty. Na początku lat `80-tych prowadzone były tu wykopaliska archeologiczne, a znalezione przedmioty kultu religijnego przewiezione zostały do Muzeum Okręgowego w Koninie.

 

Miejscowość Barłogi w obecnym kształcie zagospodarowania prawdopodobnie istniała już w średniowieczu, o czym świadczyć może forma wsi tzw. owalnica. Owalnica jest to średniowieczna forma zagospodarowania i rozplanowania gruntów, charakteryzująca się placem podłużnym pośrodku wsi (tzw. półwieś), gdzie najczęściej znajduje się staw lub przepływa strumień. Wokół tego placu (półwsi) wytyczono regularnie parcele budowlane.

W centrum wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, które powstały z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Stanowią one najważniejsze miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi, okolicznych miejscowości ale również przyjezdnych gości. Atrakcyjne położenie wsi i duża aktywność mieszkańców powoduje, że corocznie bierzemy udział w organizowanych konkursach: „Wieś Wielkopolska Wsią Europejską” oraz „Aktywna i czysta wieś”. Udział w tych konkursach motywuje nas do pielęgnacji i ulepszania wizerunku wsi. Dwa razy w roku aranżujemy tzw. „Piknik rodzinny” przy ognisku, grillu i muzyce (impreza taneczna do białego rana dla wszystkich mieszkańców). Corocznie organizujemy Dzień Kobiet, bal karnawałowy, choinkę i kulig dla dzieci. W okresie zimowym mieszkańcy mile spędzają czas przy różnych grach planszowych i karcianych. Atrakcyjne położenie wsi sprzyja uprawianiu sportu. Codziennie organizujemy integracyjny marsz „Nordic Walking”. Dużym powodzeniem cieszą się zawody wędkarskie, w których to panowie i młodzież również biorą udział. Corocznie angażujemy się w Dni Gminy Rzgów- wystawiamy stoisko wiejskie a przy tym świetnie się bawimy. Młodzież chętnie i bardzo aktywnie bierze udział w różnych zawodach sportowych, OSP, turniejach strzeleckich, Zimowej Spartakiadzie, Biegu Służb Mundurowych itp.

Wieś położona w dorzeczu Warty jest często nawiedzana przez powodzie. Staramy się naprawiać drogi dojazdowe do pól i gospodarstw. Przynajmniej co 2 tygodnie wykaszana jest trawa na placu zabaw i boisku sportowym. Na terenie naszej wsi wykonano prace ogólnobudowlane przy montażu przystanku autobusowego oraz posadzono wokół krzewy ozdobne. Wykonano wiele prac społecznych na rzecz remizy strażackiej i wspólnoty gruntowej. Wszystkie prace wykonujemy dla dobra wsi (można byłoby wymienić wiele przykładów).

Z roku na rok nasza wieś staje się coraz bardziej atrakcyjna. W przyszłości planujemy dokonać pewnych przedsięwzięć, które spowodują, że turyści jeszcze chętniej będą odwiedzać naszą wieś.

Jesteśmy wsią otwartą, która potrafi się zorganizować na wszystkie okoliczności- na dobre i na złe.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry