Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

BABIA

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Babia oraz integralna jej część Grądy.

Sołtys

Arkadiusz Janczak zam. Babia 6, 62-586 Rzgów, tel. 725 113 818; e-mail:  arkjan206@wp.pl

Rada Sołecka

Krzysztof Wiatrowski, Arkadiusz Sobczak, Marta Babiak, Aneta Wysocka

Sołectwo Babia jest położone w północnej części Gminy Rzgów na powierzchni 347 ha przy drodze powiatowej relacji Konin – Rzgów pomiędzy miastem Konin a siedzibą gminy. 73% tego obszaru (254 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 142 ha i użytki zielone 112 ha. W większości są to gleby IV i V klasy. Ponadto 14% powierzchni sołectwa (47 ha) to lasy, a pozostała część 13% to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

Na pograniczu wsi od strony Zastruża przepływa Struga Zarzewska. Znaczna część miejscowości, w tym teren wspólnoty wiejskiej, znajduje się na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo roślinności oraz bardzo liczne gatunki ptaków wodno-błotnych, a także płazów i ssaków sprawiają, że teren ten jest bardzo atrakcyjny do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Sołectwo nie posiada własnej remizy ani świetlicy wiejskiej. Wszelkiego rodzaju spotkania i zebrania odbywają się w Szkole Podstawowej w Osieczy, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Babi.

Jedynym miejscem w Babi do organizowania spotkań i imprez sportowo – kulturalnych, integrujących mieszkańców jest teren wspólnoty wiejskiej, na którym obecnie znajduje się boisko i plac zabaw dla dzieci. Dużą część tego obszaru, z inicjatywy mieszkańców Babi oraz członów klubu sportowego, w roku 2008 nawieziono ziemią, wyrównano oraz posiano trawę. Teren wokół boiska został poszerzony. Do dyspozycji mieszkańców bądź kibiców znajdują się stoły z ławkami oraz grill. W przyszłości planowane jest dalsze zagospodarowanie tego terenu, m.in. o altanę ogrodową.

Sołectwo Babia powstało po I wojnie światowej po scaleniu 2 sołectw: Babia oraz Grądy, w skład którego wchodziły również Wiry nad Wartą. W dawnym sołectwie Babia mieścił się folwark, w którym głównie hodowano owce. Natomiast na Grądach znajdował się dwór, który zachował się do dnia dzisiejszego. Tam z kolei hodowano przede wszystkim bydło i konie.

W przeszłości we wsi sprawnie działały 2 kuźnie, sklep, zlewnia mleka i skup jaj. W Babi funkcjonowało także koło gospodyń wiejskich oraz kółko rolnicze.

Wszyscy mieszkańcy Babi są wyznania rzymsko – katolickiego oraz aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła i kultywują tradycje religijne. Mieszkańcy biorą czynny udział w pracach renowacyjnych i konserwatorskich barokowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba w Rzgowie, a także przy pracach porządkowych cmentarza.

Przy głównej drodze, na wysokości boiska znajduje się krzyż, przy którym co roku w Wielką Sobotę są święcone pokarmy, a w maju są odprawiane nabożeństwa majowe. Krzyż został ufundowany w roku 1996 i został przez jednego z mieszkańców jako wotum wdzięczności za uzdrowienie dziecka.

Babia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę i ukształtowanie terenu oraz bardzo dobrą lokalizację geograficzną sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu wsi poprzez działalność w organizacjach społecznych oraz udział w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry