Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Akademia GOZ zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia i doradztwo

Czy GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym dotyczy mojej firmy?
Za kilka lat raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Od 2026 roku DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zacznie obowiązywać także mniejsze firmy notowane na giełdzie oraz innych przedsiębiorstw.
Kontrahenci oczekują coraz więcej informacji związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym, czyli ESG?
Każdy dostawca produktów i usług jest wliczany w ślad węglowy przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania ESG. Warto zadać sobie pytanie: czy ślad węglowy naszej organizacji jest na tyle niski, że to nas będą wybierali?

GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie "weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć". Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.
 

Gospodarka niskoemisyjna, to gospodarka oparta na zmniejszeniu zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej) i wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Prowadzi to do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
W gospodarce niskoemisyjnej energia jest wytwarzana i zużywana w sposób efektywny przede wszystkim dzięki zastosowaniu: wydajnych rozwiązań energetycznych, proekologicznych innowacji technologicznych, czystej i odnawialnej energii.
 

Korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie:

 • Dodatkowe środki pieniężne – do 2027 roku środki w krajach UE na działania związane z GOZ;
 • Obniżenie kosztów operacyjnych;
 • Zmniejszenie ryzyka i zabezpieczenie przed niestabilnymi rynkami energii;
 • Poprawa reputacji marki oraz przyciąganie świadomych ekologicznie klientów i pracownic/pracowników;
 • Przygotowanie się na przyszłe przepisy dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
 • Wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi;
 • Wdrożenie zasad GOZ pomaga budować przewagę konkurencyjną. Wybór dostawców produktów i usług, którzy generują niższy ślad węglowy staje się koniecznością. Ma realny wpływ na koszty prowadzenia firmy.

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  lipca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry