Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Program „Rodzina 500 plus”

Obowiązujący okres zasiłkowy:   1 kwiecień 2016r. – 30 wrzesień 2017r.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać
od 01.08.2017r.

- wnioski złożone od 01.08.2017r. do 31.10.2017r. – skutkują przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca października 2017r.,

- wnioski złożone od 01.11.2017r. – skutkują przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego
od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Prawo do świadczenia wychowawczego w nowym okresie zasiłkowym będzie przysługiwać
od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku.

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
 7. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd gminy.
 8. Wniosek należy składać co roku w miejscu zamieszkania. Wniosek można złożyć przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 9. Dochód ustalany jest tylko gdy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
 10. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (wyjątkiem jest pierwszy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r.).
 11. Świadczenie wychowawcze ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

UWAGA!
W związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze (do pobrania poniżej)

 

DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

18
czerwca 2018

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry