Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy położony w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 12a w pawilonie handlowym, oznaczony numerem ewidencyjnym 113/5 o pow. 0,1906 ha, KW KN1N /00047586/.
 2. Opis nieruchomości:
  Lokal stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 10,00 m2, na parterze budynku, podłoga poniżej terenu. Ogrzewanie lokalu zasilane jest z budynku szkoły wg oddzielnych opłat – stawka 3,52 m2.
  Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej, kanalizacyjnej i energię energetyczną.
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 169/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Stawka wynosi zł 5,03 za 1m2:
  - zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 50,30 zł netto, słownie złotych: pięćdziesiąt złotych 30/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal został przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 09.01.2018 r. do dnia 30.01.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Rzgów oraz na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry