Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z I Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Rzgów, zwołana przez Komisarza Wyborczego, w której udział wzięło 15 radnych. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior – Kazimierz Ziółkowski.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze i złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Rzgów i złożenie ślubowania przez Wójta.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady:
  a) wybór komisji skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
 8. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady i ich wybór
  a) wybór komisji skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie wyborów.
 9. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy Rzgów na koniec kadencji 2014-2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzgów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania wobec Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów czynności dotyczących wyjazdów służbowych.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Iwona Maciejewska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy radni złożyli ślubowanie obejmując w ten sposób mandat radnego na 5-letnią kadencję.

Następnie Grzegorz Matuszak otrzymał zaświadczenie o wyborze, złożył przed Radą ślubowanie i objął stanowisko Wójta Gminy Rzgów w kadencji 2018-2023.

Po krótkiej przerwie w obradach, podczas której radni i zaproszeni goście złożyli Wójtowi gratulacje, Rada Gminy, w glosowaniu tajnym, wybrała Romana Jakubowicza na Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady: Wiesława Czaję i Wiktora Nawrockiego, którego upoważniono do podejmowania wobec Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów czynności dotyczących wyjazdów służbowych.

Wójt przedłożył Radzie Raport o stanie Gminy Rzgów na koniec kadencji 2014-2018.
Następnie jednomyślnie Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                                   (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry