Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

GRABIENICE

W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Grabienice i Mądroszki oraz ich integralna część Piaski.

Sołtys

Tadeusz Antczak zam. Grabienice 12, 62-586 Rzgów, tel. 608 233 161

Rada Sołecka

Krystyna Andrzejewska, Iwona Nicińska, Zenon Kucharczyk, Dominika Krysińska, Agnieszka Wiśniewska.

Grabienice są położone w centralnej części Gminy Rzgów na powierzchni 800,9 ha. 83% tego obszaru (753 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 667 ha i użytki zielone 86 ha. W większości są to gleby IV i V klasy. Ponadto 9% powierzchni sołectwa (50,8 ha) to lasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

W centrum sołectwa znajduje się  remiza i jednocześnie świetlica wiejska, która  jest obecnie w trakcie modernizacji. Użytkowana jest przez mieszkańców do organizacji różnego rodzaju spotkań, zebrań i imprez. Jest to jedyne miejsce spotkań i integracji społeczeństwa wiejskiego. W przyszłości planowane jest  zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budynek i teren ten służyć będzie również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Przez wieś Grabienice przepływa Struga Grabienicka.

    Wieś Grabienice wymieniona jest w dokumentach z roku 1145. Wzmiankę o tym znajdujemy w akcie fundacyjnym dla klasztoru w Lądzie. Okoliczne tereny należały wówczas do wspomnianego klasztoru. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa „grabież”, o czym wspomina również kronika Gminy Rzgów. Ludność dwóch sąsiednich grodów miała wzajemnie napadać i grabić swój dobytek. Inna wersja podania ludowego, że w okolicy wsi rozpościerały się ogromne lasy grabowe. Drzewo grab miało więc dać nazwę wsi.

Na terenie sołectwa występuje obiekt objęty ochroną konserwatorską - murowany kościół gotycki p.w. św. Katarzyny z XVI w. - wzniesiony w 1597 r. zrujnowany przed 1778 r., został odbudowany w roku 1793. Kolejną restaurację przeprowadzono w 1858 r. Przebudowy te zatarły wiele cech architektury` gotyckiej.
Do nawy wbudowanej na planie zbliżonym do kwadratu przylega od strony wschodniej prostokątne prezbiterium. Wschodnie i północne mury świątyni są wzmocnione szkarpami. Strop drewniany, podparty w nawie na słupach, pochodzi z 1858 r. Widoczne są ślady dawnego sklepienia nawy, wspartego na środkowym słupie.

Najstarszymi elementami wyposażenia kościoła są: piętnastowieczna chrzcielnica gotycka oraz renesansowa tablica z napisem fundacyjnym i datą budowy kościoła.

W marmurowym ołtarzu głównym z 1789 r. jest umieszczony obraz św. Józefa z drugiej polowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne i ambona pochodzą również z drugiej połowy XVIII stulecia.

W Grabienicach działają organizacje społeczne, takie jak:

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Koło Gospodyń Wiejskich

Mieszkańcy wsi chętnie uczestniczą w lokalnych imprezach kulturalno – rozrywkowych i sportowych.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  15
  2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry