Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

BARŁOGI

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Barłogi oraz integralna jej część Barłogi Kolonia.

Sołtys

Paweł Mili zam. Barłogi 33, 62-586 Rzgów, tel. 63 248 78 21

Rada Sołecka

Roman Matuszak, Anna Sadłowska, Mariola Smorawska

Barłogi stanowią jedno z 21 sołectw Gminy Rzgów położonej w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Przez teren wsi przebiega droga powiatowa nr P3237 prowadząca od miejscowości Babia przez miejscowość Dąbrowica do Rzgowa. W odległości 10 km znajduje się wjazd na autostradę A2 łączącą Poznań, Konin i Łódź.

Sołectwo Barłogi jest jednym z mniejszych w gminie.  Znajduje się w dolinie rzeki Warty, która objęta została ochroną poprzez utworzenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obok malowniczych krajobrazów największym atutem sołectwa są jej mieszkańcy aktywnie uczestniczący w życiu wsi poprzez działalność w organizacjach społecznych oraz udział w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych.

Barłogi są położone w północno - wschodniej części Gminy Rzgów na powierzchni 482 ha. Z tego 138 ha stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 138 ha i użytki zielone 256 ha. W większości są to gleby IV i V klasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

W centrum sołectwa znajdują się dwa zbiorniki wodne przedzielone utwardzoną drogą powiatową, użytkowane głównie przez wędkarzy. W ich sąsiedztwie powstał plac zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe do piłki nożnej i siatkówki. Teren ten służy również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Cały obszar sołectwa położony jest na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo fauny i flory w tej okolicy zachęca do spacerów i spędzania czasu wolnego na łonie natury. Niepowtarzalność warunków hydrologicznych i glebowych, a zwłaszcza niski stopień ingerencji człowieka w krajobraz doliny w granicach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego powodują, że świat roślin i zwierząt tego terenu jest sam w sobie wartością godną ochrony.

Na terenie tym odnotowane jest wyjątkowe nagromadzenie gatunków lęgowych - stwierdzono tu gniazdowanie ponad 153 gatunków ptaków, co stanowi aż 67% krajowego bogactwa gatunkowego. Część z tych gatunków ma tu swoje najważniejsze w Polsce lęgowiska - skupia się tutaj w krańcowych przypadkach do 30% ich polskiej populacji Równocześnie teren doliny Warty zakwalifikowany został do najcenniejszych ornitologicznie obszarów Europy, a w roku 1995 międzynarodowa organizacja Bird Life International nadała mu rangę ogólnoświatową " Global Important Bird Areas".

Z miejscowością Barłogi, a dokładniej z jej nazwą związana jest stara, przenoszona z pokolenia na pokolenie legenda. Według niej w odległych czasach średniowiecznych rycerzy, czarownic i potężnych władców ziemia wielkopolska targana była ciągłymi wojnami przede wszystkim z Krzyżakami. Prawdopodobnie po jednej ze stoczonych bitew z rycerzami zakonu wzdłuż doliny Warty w kierunku Poznania wędrował jeden z ówczesnych książąt (niestety legenda nie podaje jego imienia) wraz ze swoimi rycerzami. W czasie podróży książe natknął się na małą osadę rolniczą, która nie miała jeszcze nazwy, a był to okres letni, czas żniw, toteż na drogach leżała gubiona częstokroć słoma zwożona przez chłopów z pobliskich pól. Książe zmęczony długą podróżą zatrzymał się w napotkanej osadzie na pewien czas by odpocząć i napoić konie. Podczas posiłku w rozmowie z mieszkańcami porównał miejscowość do barłogu, z drugiej zaś strony był bardzo pozytywnie zaskoczony ich gościnnością.

Barłóg można rozumieć w trojaki sposób: po pierwsze jako nieporządne posłanie, najczęściej ze słomy lub grochowin, po drugie jako legowisko psa lub dzikiego zwierza, zwłaszcza niedźwiedzia lub dzika, barłóg to również naturalna podściółka w lesie, mierzwa z liści, słomy, traw, mchu itp.

I tak od czasu niespodziewanej wizyty Księcia i wypowiedzianych przez niego słów nasza miejscowość zawdzięcza swoją nazwę Barłogi.

Na terenie miejscowości znajduje się jeden obiekt o znaczeniu historycznym. Jest to grodzisko stożkowe zwane Górą Mszalną. Nazwa grodziska pochodzi od nabożeństw, jakie odprawiali tu Arianie po wygnaniu ich ze zboru w Myśliborzu, położonym po drugiej stronie rzeki Warty. Na początku lat `80-tych prowadzone były tu wykopaliska archeologiczne, a znalezione przedmioty kultu religijnego przewiezione zostały do Muzeum Okręgowego w Koninie.

 

Miejscowość Barłogi w obecnym kształcie zagospodarowania prawdopodobnie istniała już w średniowieczu, o czym świadczyć może forma wsi tzw. owalnica. Owalnica jest to średniowieczna forma zagospodarowania i rozplanowania gruntów, charakteryzująca się placem podłużnym pośrodku wsi (tzw. półwieś), gdzie najczęściej znajduje się staw lub przepływa strumień. Wokół tego placu (półwsi) wytyczono regularnie parcele budowlane.

W centrum wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe, które powstały z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Stanowią one najważniejsze miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi, okolicznych miejscowości ale również przyjezdnych gości. Atrakcyjne położenie wsi i duża aktywność mieszkańców powoduje, że corocznie bierzemy udział w organizowanych konkursach: „Wieś Wielkopolska Wsią Europejską” oraz „Aktywna i czysta wieś”. Udział w tych konkursach motywuje nas do pielęgnacji i ulepszania wizerunku wsi. Dwa razy w roku aranżujemy tzw. „Piknik rodzinny” przy ognisku, grillu i muzyce (impreza taneczna do białego rana dla wszystkich mieszkańców). Corocznie organizujemy Dzień Kobiet, bal karnawałowy, choinkę i kulig dla dzieci. W okresie zimowym mieszkańcy mile spędzają czas przy różnych grach planszowych i karcianych. Atrakcyjne położenie wsi sprzyja uprawianiu sportu. Codziennie organizujemy integracyjny marsz „Nordic Walking”. Dużym powodzeniem cieszą się zawody wędkarskie, w których to panowie i młodzież również biorą udział. Corocznie angażujemy się w Dni Gminy Rzgów- wystawiamy stoisko wiejskie a przy tym świetnie się bawimy. Młodzież chętnie i bardzo aktywnie bierze udział w różnych zawodach sportowych, OSP, turniejach strzeleckich, Zimowej Spartakiadzie, Biegu Służb Mundurowych itp.

Wieś położona w dorzeczu Warty jest często nawiedzana przez powodzie. Staramy się naprawiać drogi dojazdowe do pól i gospodarstw. Przynajmniej co 2 tygodnie wykaszana jest trawa na placu zabaw i boisku sportowym. Na terenie naszej wsi wykonano prace ogólnobudowlane przy montażu przystanku autobusowego oraz posadzono wokół krzewy ozdobne. Wykonano wiele prac społecznych na rzecz remizy strażackiej i wspólnoty gruntowej. Wszystkie prace wykonujemy dla dobra wsi (można byłoby wymienić wiele przykładów).

Z roku na rok nasza wieś staje się coraz bardziej atrakcyjna. W przyszłości planujemy dokonać pewnych przedsięwzięć, które spowodują, że turyści jeszcze chętniej będą odwiedzać naszą wieś.

Jesteśmy wsią otwartą, która potrafi się zorganizować na wszystkie okoliczności- na dobre i na złe.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  15
  2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry