Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Informuję, że dnia 30.04.2020 r. została podjęta Uchwała Nr 107/20 Rady Gminy Rzgów w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęta uchwała ma na celu udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Z przedłużenia terminu płatności rat podatku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, których działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Rzgów została objęta zakazem prowadzenia lub ograniczeniem działalności gospodarczej (związany ze skutkami epidemii  COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych).

Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

1) formularza zgłoszenia – załącznik  nr 1,

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - załącznik  nr 2.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia  31 lipca 2020 roku.

 

Pomoc, jaką jest wydłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości w miesiącu  maju i czerwcu 2020 r. stanowi pomoc publiczną  mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

21
marca 2023

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry