Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU ROBOCZEGO DO SPRAW - STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ 2030.

Szanowni Państwo,

mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza przedstawiciela Państwa instytucji do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Zintegrowana Strategia Rozwoju to podstawowe narzędzie rozwoju terytoriów, jest istotnym narzędziem planowania i zarządzania, to nowy dokument wprowadzony w ramach reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze funkcjonalnym, jak również wyzwalanie lokalnych inicjatyw oraz rozwój postaw przedsiębiorczości i zaradności wśród mieszkańców, jak również działających organizacji i stowarzyszeń, promocję atrakcyjności gmin i powiatów, a także tworzenie podstaw do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym fundusze Unii Europejskiej.

Zadaniem Zespołu roboczego ds. Strategii będzie współpraca z Radą Aglomeracji Konińskiej w zakresie doradztwa przy opracowaniu, przygotowaniu i wdrażaniu Strategii w rozumieniu art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Uczestnictwo w Zespole roboczym ds. Strategii ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.    
Wniosek wraz z załącznikiem w formie elektronicznej dostępny jest na stronie https://aglomeracjakoninska.org/


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry