Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Gospodarka odpadami

Wszelkie informacje dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rzgów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzgowie:

Stanowisko ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
AGATA OSTROWSKA

Siedziba: pokój nr 6 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 44
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: gok@gminarzgow.pl

UTYLIZACJA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2024 ROK

INFORMACJE OGÓLNE

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI cz. 2

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI cz. 6

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ APTEK ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RZGÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RZGÓW

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ RZGÓW ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁY RADY GMINY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

PODMIOTY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW

EDUKACJA EKOLOGICZNA

CZYSTSZE POWIETRZE

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry