Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego''

W dniu 31 maja 2019 r. Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w obecności Marcina Wojtkowiaka – Skarbnika Stowarzyszenia podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin.
Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury 
w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.
Całkowita wartość projektu to kwota 6 819 653,27 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 402 210,05 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 3 741 878,54 zł.
Wśród 26 gmin, które są Partnerem Projektu znalazła się także Gmina Rzgów- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie – powiat koniński. W ramach projektu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie przy ul. Konińskiej 6 powstanie małe kino społecznościowe przeznaczone dla 30 osób z dodatkowym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Termin zakończenia całego projektu planowany jest na koniec grudnia 2021 roku.
 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  listopada 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry