Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze GKS-u Rzgów

W dniu 25 marca br. w Restauracji Nadwarciańskiej w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Gminnego Klubu Sportowego Rzgów. W zebraniu wzięli udział członkowie GKS Rzgów a także zaproszeni goście: samorządowcy, sponsorzy i partnerzy klubu.

Podczas zebrania Prezes Robert Frąckowiak przedstawił sprawozdanie z działalności GKS Rzgów za rok 2016. Sekretarz Michał Rek podsumował rozgrywki A-Klasy 2015/16 oraz rundę jesienną A-Klasy 2016/17. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawił Skarbnik Adam Pieniecki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Sekretarz Komisji Rewizyjnej Waldemar Tubacki. Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi GKS-u za okres sprawozdawczy. Zarząd klubu przyznał także specjalną nagrodę w postaci statuetki oraz bonu o wartości 150zł na sprzęt sportowy Mateuszowi Woźniakowi za wyróżniające osiągnięcia sportowe.
Następnie członkowie klubu jednogłośnie dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej GKS-u Rzgów w kadencji 2017-2021 w składzie:

Zarząd:

Prezes – Robert Frąckowiak

Wiceprezes – Szymon Fabisiak

Skarbnik – Kazimierz Mrówczyński

Sekretarz – Michał Rek

Członek Zarządu – Małgorzata Borowska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Waldemar Tubacki

Zastępca Przewodniczącego – Robert Kędzierski

Sekretarz – Tomasz Ostrowski

Członek – Adam Pieniecki

Podczas zebrania przedstawiono plan działalności oraz główne cele na rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem dalszej modernizacji Stadionu Gminnego w Rzgowie. Poczyniono również starania o dotacje dla klubu z programów zewnętrznych oraz pozyskanie nowych sponsorów.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrała Joanna Karmowska-Szymczak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, która pogratulowała klubowi sukcesów sportowych oraz zadeklarowała dalszą współpracę samorządu na rzecz klubu. Doceniono także dużą aktywność członków klubu. Po wyczerpaniu programu zebranie zakończono uroczystą kolacją przygotowaną przez zarząd klubu oraz sponsorów.

Autor: Michał Rek


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry