Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

ZASTRUŻE

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Zastruże.

Sołtys

Agnieszka Ambroziak zam. Zastruże 1, 62-586 Rzgów, tel. 663 423 470

Rada Sołecka

Paweł Marzol, Agnieszka Ambroziak, Jerzy Sobczak.

Sołectwo Zastruże jest położone w centralnej części Gminy Rzgów na powierzchni 305 ha. 96% tego obszaru (294 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 220 ha i użytki zielone 74 ha. W większości są to gleby IV i V klasy. Ponadto 6% powierzchni sołectwa (18,62 ha) to lasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

Zastruże położone jest na obrzeżach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, objętego programem Natura 2000 i przebiega przez nie niebieski szlak rowerowy. Mieszkańcy planują wykorzystać to w promocji Zastruża i podniesienia jego walorów turystycznych i inwestorskich. Stanica rowerowa będzie bowiem, dla turystów rowerowych miejscem wypoczynku, spożycia posiłku lub dokonania drobnych napraw; w przyszłości planowane jest również otwarcie gminnej wypożyczalni rowerów, a mieszkańcy przygotują miejsca noclegowe w swoich gospodarstwach agroturystycznych.

Przez sołectwo Zastruże przepływa Struga Zarzewska, która pierwotnie nazywała się Białe Bzy; do tej nazwy zastrużanie pragną znów powrócić.

Na wschodnich obrzeżach wsi znajduje się remiza i świetlica wiejska, która jest użytkowana przez mieszkańców do organizacji różnego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.

W przyszłości planowany jest remont budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

Budynek i teren ten służyć będzie jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych a również jako stanica rowerowa.

Bogactwo fauny i flory w jej okolicy zachęca do spacerów i spędzania czasu wolnego na łonie natury. Nad Białymi Bzami jest bardzo wiele urokliwych miejsc, a jedno z nich będzie wykorzystane dla utworzenia Wiejskiego Miejsca Rekreacji „Białe Bzy” z siedziskami, altaną, polem namiotowym, docelowo zasilanym w energię elektryczną i wodę. „Białe Bzy” również znacząco podniosą atrakcyjność Sołectwa Zastruże.

Wieś Zastruże od zawsze była związana ze Rzgowem, stąd też wywodzi się jej nazwa, ponieważ w swoich początkach, ulokowana była w całości „za strugą” od strony Rzgowa. W XIX w. stanowiła własność Klemensa Modelskiego, który pobudował i ufundował około 1850r., stojącą do dnia dzisiejszego figurę Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Figura ta, w maju 1941r., z rozkazu komendanta posterunku żandarmerii niemieckiej w Rzgowie, miała zostać zniszczona, jednak dzięki ówczesnemu właścicielowi majątku – Marianowi Jakubowskiemu udało się ją ocalić i zachować, a po wojnie jego sumptem i staraniem, figura została odbudowana przez mistrza murarskiego - Józefa Dudkiewicza. Poświęcona została w dniu Wniebowzięcia NMP przez proboszcza parafii Rzgów – księdza Jana Nowaka, w obecności ojca fundatora Andrzeja Jakubowskiego, Wójta gm. Rzgów Józefa Janiaka, Sołtysa Zastruża Władysława Szepskiego i zgromadzonych wiernych ze wsi Zastruże. Świadczy o tym akt odbudowy figury z dnia 15 sierpnia 1945, przechowywany przez mieszkańców. Figura jest otoczona szczególną czcią i troską mieszkańców, co wyraża się dbałością o wygląd i otoczenie tego miejsca.

Obok figury rośnie bluszcz pospolity, który ma status pomnika przyrody. Bluszcz obrasta zamarły pień grochodrzewu (robinia) na wysokość ok. 8 m. Stanowi to dodatkową atrakcję wsi, o której mieszkańcy zamierzają informować przejezdnych za pomocą stosownej tablicy informacyjnej.

W początkowych latach XX w., po zachodniej części Białych Bzów, ulokował się folwark młyński z młynem wodnym, który spłonął w latach 20 ub. wieku; jego fundamenty zachowały się do dzisiaj, a przez obecnego właściciela przechowywany jest oryginalny „Projekt odbudowy pogorzałego młyna” z 24 września 1927 roku.

W Zastrużu w latach międzywojennych i następnie też po II wojnie światowej aktywnie działało Wiejskie Kółko Teatralne, wystawiające m.in. klasyków polskiej literatury.

Na początku lat 90 ub. wieku wybudowano w Zastrużu remizę strażacką, która w stanie częściowo wykończonym, ale już wymagająca remontu jest użytkowana do dzisiaj i pełni również funkcję świetlicy wiejskiej. Jest to główne i w zasadzie jedyne miejsce spotkań mieszkańców wsi. Jest to także jedyne miejsce na terenie sołectwa, gdzie można zorganizować zebranie, bądź spotkania okolicznościowe.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry