Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zakończenie oceny formalnej wniosku dot. OZE

Niniejszym informujemy, że wniosek dotyczący instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na budynkach Mieszkańców został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż dla Mieszkańców Gminy Rzgów:
- 110 sztuk kolektorów słonecznych
- 223 sztuki instalacji fotowoltaicznych.

Urząd Marszałkowski przewiduje ogłoszenie wyników konkursu w lutym 2018 r.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry