Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI

INFORMACJA O PROJEKCIE „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanym przez Miasto Konin (partner wiodący), przy udziale partnerów na etapie rekrutacji. Partnerzy – gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.01.2020

Cel główny projektu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy  na terenie KOSI,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe
  i rozwojowe.  

Grupa docelowa: osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zamieszkałe w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto i należące do jednej z grup:

 • długotrwale bezrobotni (dłużej niż 12 m-cy)
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie). 

Rekrutacja uczestników : 01.01.2018 – 31.07.2018

 1. Przyjęcie regulaminu rekrutacji i powołanie komisji rekrutacyjnej. Przygotowanie akcji promocyjnej. Utworzenie strony internetowej projektu. Styczeń 2018.
 2. Rekrutacja I tury uczestników. Luty – kwiecień 2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla I tury.
 3. Rekrutacja II tury uczestników. Kwiecień - lipiec 2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla II tury.

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 85 osób w dwóch turach.

Oferowane wsparcie: 01.05.2018 – 31.01.2020

 1. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników projektu Szkolenie grupowe w wymiarze 78 godzin oraz indywidualne doradztwo w wymiarze 2 godziny /osobę. Tematyka – podstawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu.
 • I tura:  maj-czerwiec 2018,
 • II tura:  sierpień – wrzesień 2018.
 1. Udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł.  Podstawą przyznania dotacji jest ocenia biznesplanu. O przyznaniu wsparcia finansowego decyduje Komisja Oceny Wniosków, zgodnie z przyjętym wcześniej Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 • I tura:  nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe:  lipiec – wrzesień 2018; podpisanie umów na wsparcie finansowe: październik – listopad 2018; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji:  listopad 2018,
 • II tura: nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe: październik - grudzień 2018; podpisanie umów na wsparcie finansowe: styczeń - luty 2019; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji:  luty 2019.
 1. Wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację w wysokości 2 000 zł/miesiąc przez
  12 miesięcy
  od rozpoczęcia działalności.
 • I tura:  listopad 2018 – październik 2019,
 • II tura:  luty 2019 – styczeń 2020.
 1. Usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego. Wsparcie zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiazywaniu problemów w ramach nowopowstałej działalności.
 • I tura:  listopad 2018 – październik 2019,
 • II tura:  luty 2019 – styczeń 2020.

Obowiązki uczestników wynikające z udziału w projekcie:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu i doradztwie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.
 2. Przygotowanie biznesplanu i złożenie go do oceny.
 3. Wydatkowanie i rozliczenie środków z dotacji inwestycyjnej zgodnie z biznesplanem.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i opłacanie składek ZUS.
 5. Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego na bieżącą działalność firmy.
 6. Poddanie się 2 kontrolom i 2 wizytom monitorującym w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
 7. Uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie w przypadku problemów z prowadzeniem działalności.

Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

14
lipca 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry