Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania butli gazowych

Jak bezpiecznie użytkować butle gazowe.
 

Informujemy również, o konieczności poddawania kontroli, przez każdego właściciela obiektu budowlanego, każdej instalacji gazowej zasilanej zarówno z sieci gazowej jak i z indywidualnych butli gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych:
- § 156 ust. 4 i § 177 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
- rozdział 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn. zm.)

 Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry