Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XXXII SESJA RADY GMINY RZGÓW

W czwartek, 28 grudnia br., o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rzgowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 – 2026.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2018.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2022,
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Rzgów poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 5. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2022,
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
 7. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Rzgów,
 8. w sprawie Statutu Gminy Rzgów.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry