Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XXV SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 18 czerwca 2021r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Rzgów.

 

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzgów w okręgu wyborczym nr 9 i złożenie przez niego ślubowania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z  XXIV  Sesji Rady Gminy Rzgów.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Rzgów  za rok 2020.

a) debata nad Raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzgów.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzgów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

a) przedstawienie sprawozdań, opinii RIO i dyskusja,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów  absolutorium za rok 2020.

a) przedstawienie wniosku, opinii RIO i dyskusja,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rzgów za rok 2020.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
b) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
c) w sprawie  zmiany uchwały nr 6/18 z dnia  10 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Rzgów i ustalenia ich składów osobowych,
d) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej  wypłacanej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2020,   
e) w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
                                               
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

27
2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry