Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XXIX SESJA RADY GMINY RZGÓW (NADZWYCZAJNA)

W piątek, 15 września br., o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów na wniosek Wójta Gminy Rzgów odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2022,
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
 3. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Grabienicach w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Grabienicach,
 4. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Osieczy,
 5. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzgowie w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Rzgowie,
 6. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Sławsku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Sławsku,
 7. w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych powstałych z przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich publicznych szkół podstawowych w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe,
 8. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry