Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XXII SESJA RADY GMINY RZGÓW

W środę, 15 lutego br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na rok 2017.
 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rzgów na rok 2017.
 4. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry