Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XVII SESJA RADY GMINY RZGÓW (NADZWYCZAJNA)

We wtorek, 6 września br., o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów na wniosek Wójta Gminy Rzgów odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Rzgów poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW,
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry