Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - ZARZEW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Działka położona w obrębie geodezyjnym Zarzew, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1 o pow. 1,4700 ha uregulowaną w księdze wieczystej numer KN1N /00073249/3, 2 o pow. 0,8000 ha uregulowaną w księdze wieczystej numer KN1N /00073249/3.
 2. Opis nieruchomości:
  Działki stanowią własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczone są na czas oznaczony do 3 lat. Działki są przeznaczone do użytkowania rolniczego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 17.10.2017 r. do dnia 07.11.2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Zarzew, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry