Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - SŁAWSK

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Działka położona w obrębie geodezyjnym Sławsk, oznaczona numerem ewidencyjnymi: 195/3 o pow.  0,2100 ha uregulowana w księdze wieczystej numer KN1N 00071491/0
 2. Opis nieruchomości:
  Działka stanowi własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest na czas oznaczony do 3 lat. Działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego (grunty orne). Posiada bezpośredi dostęp do drogi publicznej. 
 3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 07.03.2018 r. do dnia 28.03.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Sławsk, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Zastępca Wójta Gminy Rzgów
(-) Lucyna Wrzyszczyńska

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry