Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - DĄBROWICA

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
    - Działki położone w obrębie geodezyjnym Dąbrowica, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 159/2, o pow. 1,2026 ha i 170/4 o pow. 0,9903 ha uregulowane w księdze wieczystej numer KN1N /00048558/8.
  2. Opis nieruchomości:
    Działki stanowią własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczone są na czas oznaczony do 3 lat. Działki są przeznaczone do użytkowania rolniczego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
    Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
  3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 17.10.2017 r. do dnia 07.11.2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Dąbrowica, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    21
    maj 2018

    Dziś są imieniny:

    DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry