Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy położony w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 12a w pawilonie handlowym, oznaczony numerem ewidencyjnym 113/5 o pow. 0,1906 ha, KW KN1N /00047586/.
 2. Opis nieruchomości:
  Lokal stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 27,60 m2 natomiast powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 16,4 m2. Pozostałe pomieszczenia to przedsionek pomieszczenia magazynowego przy wejściu, pomieszczenie WC. Ogrzewanie lokalu zasilane jest z budynku szkoły wg oddzielnych opłat – stawka 3,52 m2. Zasilanie energetyczne – ryczałtowe rozliczenie z Hurtową Spółdzielnią „SChł” w Koninie.
  Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej i kanalizacyjnej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 130/2017 z dnia 7 marca 2017 r. Stawka wynosi zł 5,03 za 1m2:
  - zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 138,83 zł netto, słownie złotych: sto trzydzieści osiem złotych 83/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal został przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 01.08.2017 r. do dnia 22.08.2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Rzgów, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  17
  luty 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry