Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Wspólne usługi skarbowe i celne na sali obsługi Urzędu Skarbowego w Koninie

Resort finansów pracuje nad powołaniem połączonej administracji skarbowej i celnej. Celem projektowanych zmian jest m.in. usprawnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.
W ramach pilotażu wdrożenia proponowanych rozwiązań, przez najbliższy miesiąc będzie można skorzystać ze wspólnych usług administracji podatkowej i celnej na jednej sali obsługi w Urzędzie Skarbowym w Koninie.
Konińska skarbówka już od ponad roku pełni funkcję Centrum Obsługi Podatnika, w którym oprócz spraw podatkowych, można też złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Teraz zakres usług zostanie poszerzony o sprawy celne, które dotychczas załatwialiśmy w urzędach i oddziałach celnych.
W ramach programu pilotażowego Ministerstwa Finansów, do końca października w Urzędzie Skarbowym w Koninie, przy okazji załatwiania swoich spraw podatkowych, będzie można załatwić również sprawy celne.
Przy wydzielonych stanowiskach obsługi celnej klienci będą mieli możliwość m.in.:

-  złożyć deklarację podatku akcyzowego (w tym także z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych), podatku od gier, podatku od towaru i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, a także uzyskać informacje w sprawie opłaty paliwowej,

-  złożyć zgłoszenie urządzenia „małej loterii fantowej” i gry bingo,

-  złożyć informację o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,

-  złożyć miesięczne zestawienie oświadczeń oraz kwartalne zestawienie dokumentów dostawy,

-  uzyskać zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego,

- uzyskać dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

- uzyskać potwierdzenie tożsamości w przypadku złożenia wniosku o rejestrację na potrzeby związane z działaniem w systemach informacyjnych Służby Celnej (obszary: akcyza, cło, gry, intrastat),

- uzyskać pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy, a także uzyskać decyzję o utracie ważności,

-  otrzymać urzędową adnotację związaną z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry