Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnego Klubu Sportowego Rzgów za rok 2015

W dniu 27 lutego br. w Restauracji Nadwarciańskiej w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Gminnego Klubu Sportowego Rzgów. W zebraniu wzięli udział członkowie GKS Rzgów a także zaproszeni goście: samorządowcy, sponsorzy i partnerzy klubu.

Podczas zebrania Prezes Robert Frąckowiak przedstawił sprawozdanie z działalności GKS Rzgów za rok 2015. Sekretarz Michał Rek podsumował rozgrywki B-Klasy 2014/15 oraz rundę jesienną A-Klasy 2015/16. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawił Skarbnik Adam Pieniecki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Sekretarz Komisji Rewizyjnej Waldemar Tubacki. Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi GKS-u za okres sprawozdawczy. Po przedstawieniu sprawozdań członkowie Zarządu wręczyli podziękowania wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z GKS-em Rzgów w roku 2015. Specjalne podziękowanie wręczono panu Henrykowi Michalewiczowi, który od początku istnienia klubu bardzo aktywnie wspiera jego działalność. Zarząd klubu przyznał także specjalną nagrodę w postaci statuetki, dyplomu oraz bonu o wartości 150zł na sprzęt sportowy Dawidowi Leguminie za wyróżniające osiągnięcia sportowe.
Podczas zebrania Wiceprezesi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie Ireneusz Walkowski oraz Stanisław Stasiak wręczyli działaczom GKS-u Rzgów honorowe odznaczenia OZPN Konin. Wyróżnieni zostali:

- Michał Rek – srebrna odznaka honorowa OZPN Konin

- Przemysław Kopczyński - srebrna odznaka honorowa OZPN Konin

- Małgorzata Borowska - brązowa odznaka honorowa OZPN Konin

- Szymon Fabisiak – brązowa odznaka honorowa OZPN Konin

- Henryk Michalewicz - brązowa odznaka honorowa OZPN Konin

- Adam Pieniecki - brązowa odznaka honorowa OZPN Konin

Następnie przedstawiono plan działalności oraz główne cele na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem dalszej modernizacji Stadionu Gminnego w Rzgowie. Poczyniono również starania o dotacje dla klubu z programów zewnętrznych oraz pozyskanie nowych sponsorów.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali: Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak oraz Wiceprezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej Stanisław Stasiak, którzy pogratulowali klubowi sukcesów sportowych oraz zadeklarowali dalszą współpracę na rzecz klubu. Doceniono także dużą aktywność członków oraz wspaniałą atmosferę panującą w klubie. Po wyczerpaniu programu zebranie zakończono uroczystą kolacją przygotowaną przez zarząd klubu oraz sponsorów.

Autor: Michał Rek

 

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry