Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

UNIA EUROPEJSKA

Projekty„Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kan ...

INFORMACJE O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0075/16 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014 - 2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci” Projekt realizowany je

,,Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II''

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z li

,,Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec''

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następuj

Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie miała na celu umożliwienia realizacji zadań związanych z rozwojem kultury w gminie. Przebudowa ta polegała na powiększeniu powierzchni lokalowej, na

  • Strony:
  • 1


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry