Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Statystyczne badania ankietowe - kształcenie dorosłych

Jaki charakter ma badanie „Kształcenie dorosłych”?
Badanie „Kształcenie dorosłych” jest badaniem międzynarodowym, przeprowadzanym w krajach należących do Unii Europejskiej. Pierwsza edycja tego badania odbyła się w 2007, kolejna w 2012 r. Obecna edycja realizowana będzie w okresie od 2.01.2017 do 28.02.2017 r.
Jaki jest cel badania?
Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 18-69 lat w kształceniu formalnym, pozaformanlym i nieformalnym, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi. Ankieter statystyczny zapyta między innymi o:
· obecne wykształcenie,
· aktualną sytuację zawodową,
· znajomość języków obcych,
· umiejętność korzystania z komputera,
· formy uczestnictwa w formalnym systemie edukacji (studia wyższe, podyplomowe i doktoranckie),
· formy uczestnictwa w pozaformalnym systemie edukacji (kursy, warsztaty, szkolenia, korepetycje),
· formy uczestnictwa w nieformalnym systemie edukacji (samokształcenie).
Kto prowadzi badanie?
Badanie „Kształcenie dorosłych” prowadzone jest na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów, realizujących badania statystyki publicznej na terenie województwa wielkopolskiego, posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Kto uczestniczy w badaniu?
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Czy można zidentyfikować respondenta?
Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych członków gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Zgromadzone dane służą do różnych analiz, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne). Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich możecie Państwo znaleźć na stronie GUS www.stat.gov.pl
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map statystycznych. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

17
styczeń 2019

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry