Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW utworzona

W dniu 7 września odbyło się I Zebranie Członków Założycieli (tj. Powiatu Konińskiego i Gminy Rzgów). Podczas obrad podjęto następujące uchwały:

 1.  w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW,
 2.  w sprawie przyjęcia  Statutu,
 3.  w sprawie powołania jednoosobowego Zarządu (Prezesa).

W wyniku tajnych wyborów Prezesem Spółdzielni została Pani Iwona Maciejewska - mieszkanka Rzgowa. Głównym profilem działania Spółdzielni będzie odbiór od mieszkańców odpadów, ponadto utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, kurierskie, opieka nad starszymi i dziećmi.  Siedzibą Spółdzielni będzie lokal socjalny w Osieczy Drugiej 15a.                                                         .                                                                          
Wdrożenie powyższej inicjatywy jest  możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w łącznej kwocie 172 500,00zł., co pomoże wyposażyć Spółdzielnię w niezbędny sprzęt oraz wesprze w kosztach  zatrudnienia  5 osób przez pierwsze  6 miesięcy  działalności. 

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry