Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

SŁAWSK

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Sławsk oraz integralne jej części: Emerytka, Nowy Sławsk, Ostrów, Stary Sławsk.

Sołtys

Wiesław Czaja zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów, tel. 694 433 235

Rada Sołecka

Henryk Pięciak, Lesław Grabowski, Jan Kwiatkowski, Więcesław Karmowski, Ewa Biernacka.

Profil na facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/pages/S%C5%82awsk-moja-ma%C5%82a-ojczyzna/521391061240578

Sławsk jest położony w północno – wschodniej części Gminy Rzgów na powierzchni 996,6 ha. 77% tego obszaru (764,3 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 489 ha i użytki zielone 273 ha. W większości są to gleby IV i V klasy. Ponadto 7% powierzchni sołectwa (69,8 ha) to lasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

Na obszarze Sławska występują złoża formierskich piasków kwarcowych o objętości 2,8 mln m3, które do tej pory nie były jeszcze eksploatowane.

Na całej długości wsi rozciąga się koryto Rzeki Warty. Bogactwo fauny i flory w tej okolicy przyciąga wielu wędkarzy oraz mieszkańców Sławska i sąsiednich miejscowości pragnących wypocząć na łonie natury. Dodatkową atrakcją w niedługim czasie będzie odnawiany obecnie dworek wraz z przystanią (własność prywatna). Brak niestety innych terenów sprzyjających rozwojowi turystyki.

Powstanie Sławska datuje się na rok 1145. Jego nazwa pochodzi od mężnego hrabiego rycerza o nieustalonym nazwisku, który tam zamieszkiwał i okrył się sławą.

Na terenie sołectwa występują obiekty objęte ochroną konserwatorską:

 • zespół dworski (spichlerz, park, dwór z XIX w.)
 • kościół  p.w. Św. Wawrzyńca z 1614r., a w nim 3 barokowe ołtarze, ambona oraz portret właścicielki Sławska i fundatorki kościoła hrabiny Sabiny Racięckiej,
 • murowana dzwonnica z 1864r.
 • dom drewniany (XIX w.)
 • cmentarz rzymsko – katolicki (zabytkowe groby rodziny Zarzeckich, Wężyków, Dzwonkowskich, Borodziczów i innych,

oraz pomnik przyrody – aleja kasztanowców.

Mieszkańcy wsi biorą aktywny udział w kultywowaniu starych tradycji, zwyczajów oraz w tworzeniu i rozwoju nowych. Najważniejsze z nich to:

 • Noc Świętojańska
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Kobiet,  Dzień Matki, Dzień Dziecka
 • Dni Honorowego Krwiodawstwa
 • dożynki parafialne
 • bale okolicznościowe: andrzejkowy, sylwestrowy,  karnawałowy

W Sławsku od wielu lat działają organizacje społeczne takie jak:

 • Koło Gospodyń Wiejskich – rok założenia 1948
 • Ochotnicza Straż Pożarna – rok założenia 1919
 • LZS „Warta” – rok założenia 1963
 • Stowarzyszenie „Dzikie Bobry” – rok założenia 2011
 • Stowarzyszenie „Pracownia Sławsk” – rok założenia 2015.

Choć wszystkie wymienione jednostki prężnie się rozwijają w swoim kierunku, najbardziej widoczna w ostatnim czasie jest działalność KGW reprezentującego wieś i całą gminę na wielu imprezach i wystawach, gdzie odnoszą sukcesy, m.in.

 • Ogólnopolska Prezentacja stołów Wigilijnych i Wielkanocnych
 • Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych
 • Wielkie Ruszenie Powiatu Konińskiego.


 

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry