Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Rada Gminy Rzgów - kadencja 2014 - 2018

PRZEWODNICZĄCY

Jakubowicz Roman zam. Świątniki 33, 62-586 Rzgów
tel.: 63 24 19 063,  kom.: 603 202 007, e-mail: mrjakubowicz@wp.pl
 

WICEPRZEWODNICZĄCY

Czaja  Wiesław zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów
tel.: 63 24 10 933

Nawrocki Wiktor zam. Rzgów, ul. Zagórowska 8, 62-586 Rzgów
e-mail: wiktornawrocki83@gmail.com
 

RADNI

Borowski Jacek zam. Dąbrowica 9, 62-586 Rzgów
tel. kom.: 609 271 901

Gorzelańczyk Grzegorz  Michał zam. Modła 42, 62-586 Rzgów
tel. kom.:  668 996 219, e-mail: gorzelanczyk.grzegorz@wp.pl

Kubacki Mirosław zam. Branno

Ławniczak Sławomir zam. Sławsk, ul Rzeczna 7 62-586 Rzgów

Kruszyńska Zofia Maria  zam. Sławsk 187, 62-586 Rzgów
tel. kom.: 697 132 399, e-mail: zofiakruszynska58@wp.pl

Karmowska - Szymczak Joanna zam. Sławsk, e-mail: joanna496@vp.pl

Grabarek Henryk Krzysztof  zam. Grabienice          

Kowalczewska Monika Zofia, adres korespondencji Bożatki 39A, 62-586 Rzgów
e-mail: soltysbozatki@onet.pl

Krysiński Marek Ireneusz zam. Witnica 24, 62-586 Rzgów
tel.: 63 24 19 408

Gośka Jan zam.  Osiecza Pierwsza 9, 62-586 Rzgów
tel. kom.: 608 050 293

Olek Karol Stanisław  zam. Barłogi 29, 62-586 Rzgów
tel. kom.: 667 815 710, e-mail: Tofik62@wp.pl

Ziółkowski Kazimierz Edward zam. Zarzew 37, 62-586 Rzgów
tel.  kom.: 723 877 822

  Komisje Rady Gminy

  KOMISJA REWIZYJNA

  kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Edward Ziółkowski - z-ca przewodniczącego
  3. Marek Ireneusz Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Stanisław Olek - członek


  KOMISJA GOSPODARCZA I BUDŻETU

  zajmuje się sprawami: budżetu gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  1. Monika Zofia Kowalczewska - przewodniczący
  2. Sławomir Ławniczak -  z-ca przewodniczącego
  3. Grzegorz Michał Gorzelańczyk - członek
  4. Wiesław Sylwester Czaja - członek
  5. Mirosław Kubacki - członek
  6. Jan Gośka - członek
  7. Kazimierz Edward Ziółkowski - członek


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU i SPRAW SPOŁECZNYCH

  zajmuje się sprawami: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym gminnych bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, promocji gminy.

  1. Joanna Karmowska-Szymczak - przewodniczący
  2. Karol Stanisław Olek - z-ca przewodniczącego
  3. Zofia Maria Kruszyńska - członek
  4. Wiktor Nawrocki - członek
  5. Henryk Krzysztof Grabarek - członek

   Biuro Rady

   Inspektor Maria Pakulska
   Urząd Gminy (piętro, pokój nr 9)
   Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 24 19 018  wew. 27
   e-mail:  biurorady@gminarzgow.pl

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry