Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Rada Gminy Rzgów przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzgów

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Aby ją przeprowadzić konieczna jest dogłębna diagnoza sytuacji w gminie, konsultacje z jej mieszkańcami, dyskusje z interesariuszami i wreszcie zredagowanie Programu Rewitalizacji, w oparciu o który, podejmowane są działania uzdrawiające problemowy obszar. Dzięki tym wszystkim zabiegom, wyodrębniono w naszej gminie obszar wymagający rewitalizacji. Obejmuje on: część sołectwa Rzgów (ulice: Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Konińska, Miłosza, Reymonta, Szymborskiej, Szkolna, Ogrodowa, Zagórowska, Targowa) oraz miejscowość Osiecza Druga od nr 16, sołectwo Zarzew wraz z należącą do niego miejscowością Józefowo i sołectwo Zarzewek.

Rewitalizacja jest długim i trudnym procesem, jednak Gmina Rzgów zdobyła dofinasowanie na projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Rzgów”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, przygotowała Program i tym samym postawiła pierwsze kroki w kierunku poprawy sytuacji na obszarach, zidentyfikowanych jako kryzysowe.

Dziś możemy z dumą powiedzieć, że udało nam się osiągnąć wspólny konsensus i przygotować Lokalny Program Rewitalizacji. Jego główne cele to:

  • Ograniczenie ubóstwa i wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego
  • Rozwój gminnej infrastruktury komunalnej i społecznej.

W ramach Programu zaplanowano realizację wielu projektów celujących w poprawę sytuacji na rewitalizowanym obszarze. Znaczną część z nich pragniemy zrealizować z pomocą funduszy unijnych w ramach puli środków na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Zapraszamy do udziału w działaniach!


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

26
maj 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry