Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Projekt przedszkolny

Od dnia 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. realizowany będzie projekt pn. „Dla naszych dzieci”, dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzonych zostanie 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sławsku. Celem projektu jest wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Główne działania to: dostosowanie pomieszczeń w SP w Sławsku, wyposażenie sali przedszkolnej, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do placówki przedszkolnej, bieżące funkcjonowanie w tym zatrudnienie 2 nauczycieli, pomocy nauczyciela, osoby do sprzątania, organizacja zajęć dodatkowych - zwiększających szanse edukacyjne dzieci, zajęć specjalistycznych z logopedą i psychologiem, organizacja wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego. Dodatkowo w projekcie przewidziano warsztaty dla rodziców.

Całkowita wartość projektu wynosi 322 201,25 zł. Kwota dofinansowania to 273 871,06 zł.
Gmina zapewni wkład własny, niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń w SP w Sławsku.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  28
  styczeń 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry