Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Ogłoszenie dotyczące opieki przedszkolnej w czasie wakacji

Pomysły na kreatywne zabawy w domu | Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie  

 

Ogłoszenie

dotyczące opieki przedszkolnej w Gminie Rzgów w czasie wakacji,

tj. od dnia 01.07.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.

 

Wójt Gminy Rzgów informuje, że opiekę przedszkolną w okresie wakacyjnym dzieciom w wieku od 3 – 6 lat z terenu gminy zapewnią następujące placówki oświatowe:

 1. Od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r. - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku przy ul. Okólnej 3,
 2. Od 01.08.2022 r. do 26.08.2022 r. - Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie, ul. Konińska 6.

Oddziały będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 630 do 1600.

Dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki dziennie.

Opieką tą zostaną objęte tylko dzieci obojga rodziców pracujących, w tym celu należy złożyć stosowne oświadczenia.

Wszystkie wymagane formularze są dostępne w sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oddziału, dostępnym w każdej wyżej wymienionej placówce.

Zgłoszenia dzieci na pobyt w tym czasie należy dokonać w macierzystych placówkach do dnia 20 maja 2022 r.

W zgłoszeniu należy podać okres pobytu dziecka.

 

Wójt Gminy Rzgów

/-/ Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  listopada 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry