Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Ogłoszenie dot. rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rzgów

                                     zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na

terenie Gminy Rzgów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rzgów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 15.05.2017 r. w następujących formach:

1.    Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze
będzie można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@gminarzgow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - diagnoza rewitalizacja ".
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne — diagnoza rewitalizacja ".
  3. bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Rzgów w godzinach pracy Urzędu.

2.   Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Rzgów.

                                                                                                     

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                    / - / Grzegorz Matuszak

 

Pliki do pobrania:

 Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry