Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Narada z Sołtysami

W dniu 2 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Rzgów odbyła się ostatnia w tej kadencji narada Wójta Grzegorza Matuszaka z Sołtysami Sołectw Gminy Rzgów.

Skarbnik Gminy Barbara Fabiszak omówiła uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 r. budżet gminy na rok 2019, w tym zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołeckiego i wykaz głównych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. Wójt zwrócił szczególną uwagę na znaczny wzrost wydatków bieżących na oświatę w gminie.

Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy podsumowali minioną kadencję organów samorządowych oraz wręczyli Sołtysom podziękowania za działalność w kadencji 2014-2018.

Na koniec narady omówiono sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018-2023.

 

                                                                                                                         (-) Biuro Rady    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry