Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja WRPO na lata 2014 - 2020

Los osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie jest Ci obojętny?

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU!

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020!

Zapraszamy m.in.:
- kluby lub centra integracji społecznej,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- instytucje dialogu społecznego,
- instytucje partertwa lokalnego,
- ośrodki pomocy społecznej,
- instytucje szkoleniowe,
- agencje zatrudnienia,
- gminy i powiaty,
- stowarzyszenia,
- fundacje
do zgłoszenia projektu do konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

WEJDŹ NA STRONĘ:
wrpo.wielkopolskie.pl lub rpo.wuppoznan.praca.gov.pl
i znajdź szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014 - 2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel. 61 846-38-23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry