Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

MODŁA

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Modła oraz integralna jej część Modła Kolonia.

Sołtys

Andrzej Pawlicki zam. Modła 38, 62-586 Rzgów, tel. 63 241 96 71

Rada Sołecka

Stanisław Wrzesiński, Daniela Kucharczyk, Jerzy Szymczak, Jarosław Kunicki.

Sołectwo Modła jest jednym z mniejszych w gminie. Jest położona w centralnej części Gminy Rzgów na powierzchni 338,47 ha. 88% tego obszaru stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne i użytki zielone. Niewielka część sołectwa to tereny należące do wspólnoty wiejskiej, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami i inne.

Sołectwo Modła w 80% należy do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Programu NATURA 2000. Bogactwo fauny i flory w bardzo dużej części objętych ochroną zachęca do spacerów i spędzania wolnego czasu na łonie natury. Niestety brak szczególnie wyróżniających się miejsc mogących przyciągnąć turystów spoza wsi. Duża część mieszkańców Modły utrzymuje się z rolnictwa, są to 94 indywidualne gospodarstwa rolne. Ich działalność jest zróżnicowana zarówno pod względem upraw jak i hodowli zwierząt. W strukturze zasiewów przeważają zboża. Poza rolnictwem na terenie sołectwa zarejestrowane są dwa podmioty gospodarcze

 • usługi lakiernicze i blacharskie
 • restauracją z hotelem i stacją paliw

Pozostali mieszkańcy utrzymują się w sektorze publicznym i prywatnym poza wsią oraz z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Modła odznacza się dobrze rozwiniętą strukturą drogową. W odległości l0 km znajduje się wjazd na autostradę A2 łączącą Poznań z Warszawą.

Wieś jest  zwodociągowana i  posiada kanalizację. Energia elektryczna i telefonizacja jest w pełni dostępna. Mieszkańcy nie mogą jednak korzystać ze stałego łącza internetowego. Na terenie sołectwa nie funkcjonują instytucje publiczne.

Jednak Modła znajduje się w bezpośredniej bliskości przedszkola, szkoły, gimnazjum,

ośrodka zdrowia, banku, urzędu gminy, poczty, kościoła, sklepów.  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry