Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie IX

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania

Termin składania wniosków: 15 kwiecień – 15 maj 2016

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 15 kwietnia 2016 do dnia 15 maja 2016 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE

Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

12 kwietnia 2016 o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

 

Na spotkaniu omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. pod nr tel. 665 550 131


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

16
styczeń 2019

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry