Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Lokalny Konkurs Grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE - 2017

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” w terminie: 26.04.2017 – 26.05.2017

W ramach Programu „Działaj Lokalnie X” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:

  •  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  •  wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  •  będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  •  proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania

Termin składania wniosków: 26 kwiecień – 26 maj 2017 r.
Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 26 kwietnia 2017 do dnia 26 maja 2017 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl
W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE.
Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

24 kwietnia 2017 o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
Uwaga! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00. pod nr tel. 665 550 131Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry