Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

KURÓW

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Kurów oraz integralne jej części: Kurów Drugi, Maradz, Zabiel.

Sołtys

Magdalena Witkowska zam. Kurów 20, 62-586 Rzgów, tel. 507 448 835

Rada Sołecka

Mariusz Ławniczak, Piotr Pawłowski, Katarzyna Łukasiewicz, Anna Kieliszkowska.

Kurów jest położony w południowej części Gminy Rzgów na powierzchni 523,5745 ha. 389,4545 ha stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 299,4092 ha i użytki zielone 80,1153 ha. Natomiast 132,50 ha to lasy, W większości są to gleby IV ,V i VI klasy. a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami.

W centrum sołectwa znajduje się  remiza i jednocześnie świetlica wiejska, która  jest użytkowana przez mieszkańców do organizacji różnego rodzaju spotkań, zebrań i imprez. Jest to jedyne miejsce spotkań i integracji społeczeństwa wiejskiego. W przyszłości planowana jest rozbudowa budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budynek i teren ten służyć będzie również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Przez wieś Kurów przepływa Czarna Struga.

Bogactwo fauny i flory w tej okolicy zachęca do spacerów   i spędzania czasu wolnego na łonie natury. Miejscowość otoczona jest pierścieniami lasów. Walory w postaci różnorodnych cech środowiska przyrodniczego , wartościowe zbiorowiska leśne, bardzo dogodne warunki klimatyczne, czystość powietrza przesądzają o tym, iż  Kurów jest doskonałym miejscem do odpoczynku, grzybobrania i zbierania jagód. Brak jest niestety gospodarstw agroturystycznych, które w istotny sposób mogłyby przyciągnąć turystów spoza wsi.

W Kurowie działają i rozwijają się organizacje społeczne, takie jak:

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Koło Gospodyń Wiejskich
 • Mieszkańcy wsi chętnie uczestniczą w lokalnych imprezach kulturalno – rozrywkowych i sportowych.

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  maj 2019

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry