Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Kontynuacja warsztatów z rękodzieła artystycznego w ramach projektu ROZSMAKOWANI W KULTURZE

Edukacja regionalna umożliwia powrót do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, kultury lokalnej. Aby stworzyć  człowieka twórczego, otwartego, świadomego, pewnie poruszającego się po świecie wartości, ważne jest kształtowanie tożsamości regionalnej. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego.
Założeniem warsztatów było ukazanie seniorom bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, tradycjach. Celem warsztatów z rękodzieła - artystycznego jest stworzenie seniorom możliwości bezpośredniej obserwacji powstawania prac, aktywnego uczestnictwa oraz  kształtowanie tożsamości kulturowej  poprzez stwarzanie warunków do poznawania tradycji i sztuki ludowej własnego regionu oraz integracja międzypokoleniowa społeczności. 21 uczestników warsztatów pod okiem instruktora - pani Kamili Janickiej- wykonywało na poprzednich zajęciach płaskorzeźby z gipsu  aby następnie je pomalować według własnego pomysłu. Powstawały  przepiękne świeczniki, ramki, aniołki, herb gminy Rzgów. Każde z nich było inne i niepowtarzalne.
Tworzenie najróżniejszych przedmiotów z gipsu ma bardzo długą tradycję. W nie tak odległej przeszłości ogromną popularność zdobyły lepione z gipsu ozdoby choinkowe. Po wysuszeniu powstałych w czasie poprzednich zajęć dzieł przystąpili do ich ozdabiania.
Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość namacalnie spotkać się z kulturą swojego regionu jak również spotkać z osobą zajmująca się, na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Warsztaty były też okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym jak również uwierzeniem we własne możliwości. Dodatkowo organizacja warsztatów przyczyniła się do promocji ludzi, ich kultury, zdolności i pasji.

Instruktor
Kamila Janicka

                                                                                                                         Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry